با توجه به طراحی و تولید سامانه پیام کوتاه توسط برنامه نویسان شرکت آسان پیامک، این امکان وجود دارد که بتوان بر اساس نیاز شرکت ها و سازمانها خدمات و ماژولهای اختصاصی برای سامانه ایجاد نمود. تا کنون ماژولهای اختصاصی برای سازمان آموزش و پروش و شرکت صنایع الکترونیک ایران (لگرند) که کار خاصی را با استفاده از بستر پیام کوتاه برای ایشان انجام می‌دهند تولید گردیده است.

ماژول تولید شده برای سازمان آموزش و پرورش امکان ارسال ماهانه فیش حقوقی کارمندان را از طریق پیام کوتاه برای آنها فراهم می سازد. همچنین ماژول تولید شده برای شرکت صنایع الکترونیک ایران (لگرند) قابلیت جلوگیری از توزیع محصولات تقلبی این شرکت را فراهم می سازد. خریداران محصولات این شرکت با ارسال کد خاص درج شده بر روی محصولات به شماره ای خاص از طریق پیام کوتاه، پاسخی را بصورت پیام کوتاه دریافت می کنند که نشان دهنده اصل یا تقلبی بودن محصول و همچنین اتمام تاریخ گارانتی آن است.

موارد کاربرد پیام کوتاه بسیار متنوع است و امور فراوانی را می توان از طریق این سیستم تسهیل و تسریع نمود. سامانه پیامک آسان پیامک با دراختیار داشتن مشاورین مجرب آماده در اختیار گذاشتن تجربیات و ارائه مشاوره در راستای کمک به فعالیت و کسب و کار همه صنوف و ارگانها است.


بازگشت به امکانات نسخه حرفه ای