ماژول سرسید امکان یادآوری موضوعی را به مخاطبان در زمان خاص می دهد. مثلا می خواهید به برخی مخاطبان خود در تاریخ خاص برگزاری یک جلسه یا پرداخت قسط ایشان و هر موضوع دیگری را یادآوری کنید. این یادآوری می تواند با انتخابهای گوناگونی صورت پذیرد.

می توانید پیام های سررسید را با نام مخاطبان به آنها ارسال کنید و اطلاعات کاربران را از طریق یک فایل اکسل وارد کنید. این اطلاعات می تواند برای هر کاربر متفاوت باشد. مثلا مقدار بدهی، تاریخ سررسید و موارد دلخواه دیگر بطور متفاوت برای هر کاربر در فایل اکسل تعیین می شوند تا در زمان مورد نظر برای آنها فرستاده شوند.بازگشت به امکانات نسخه حرفه ای