ماژول حضور و غیاب سامانه پیام کوتاه آسان پیامک این امکان را به دستگاه حضور و غیاب شما می افزاید که هنگام ورود و خروج پرسنل، به آنها پیامکی ارسال شود و زمان ورود و خروج را در همان لحظه به آنها اعلام نماید. این مسئله علاوه بر نگه داشتن زمانهای ورود و خروج در گوشی های موبایل افراد، از بروز ورود و خروج های تقبلی نیز جلوگیری می کند.

همچنین این قابلیت می تواند تنها برای یک فرد فعال شود؛ یعنی ورود و خروج تمامی افراد تنها به یک نفر پیامک شود و وی در جریان ورود و خروج همه افراد قرار گیرد. ماژول حضور غیاب سامانه پیام کوتاه آسان پیامک در حال حاضر تنها با سیستم حضور و غیاب جهان گستر کار می کند.


بازگشت به امکانات نسخه حرفه ای